tel: 06 1 260 0037  web@aura-food.hu

 x 

Tartalom:


1. Bevezetés
2. Az Általános Szerződési Feltételek hatálya
3. Regisztráció
4. Megrendelés
5. Rendelés/ rendelés érvényes lemondása
6. A megrendelések feldolgozása, teljesítési feltételei, teljesítése, teljesítési határidő
7. A megrendelés ellenértékének teljesítése (lehetséges fizetési mód)
8. Elállás joga, módja, következményei
9. Felelősség
10. Garancia, szavatosság
11. Adatvédelem
12. Személyes adatok hitelessége
13. Panaszkezelés
14. Egyéb rendelkezések


1., Bevezetés


Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az Aura Food Provider Kft. (székhelye: 1185 Budapest, Rozsnyó u. 60.,
cégjegyzékszám: 01-09-275394, adószáma: 25441363-2-43, elérhetősége: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., +36 1 299 6033, továbbiakban:
Szolgáltató) és az általa nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és
kötelezettségeit tartalmazza.
A Szolgáltatónak jogában áll az alábbi Általános Szerződési Feltételeket módosítani, azonban a Szolgáltató az Általános Szerződési
Feltételekben ilyen módon eszközölt változtatásokat köteles a honlapon jól látható helyen közzétenni. Ezek a módosítások az
Interneten való megjelenés pillanatától érvényesek és nem alkalmazhatóak a korábban megkötött szerződésekre. A honlapon leadott
minden rendelésre a leadásának időpontjában érvényben lévő Általános Szerződési Feltételek érvényesek. Érvényesített rendelés
esetén az Ügyfél az itt elolvasott feltételeket elfogadja. A honlap használatakor az Ügyfél beleegyezik, hogy elfogadja és betartja az itt
felsorolt Általános Szerződési Feltételeket.


2. A Szerződő Felek


Az ÁSZF szerinti jogviszony annak a Ügyfél általi elfogadásával jön létre az alábbiakban megjelölt Felek között, határozatlan
időtartamra az Aura Food Kft. és a Megrendelő között.


2., Az Általános Szerződési Feltételek hatálya


a., Személyi hatály:
Jelen Általános Szerződési Feltételek vonatkozásában
• Szolgáltató: Aura Food Kft.,
• Ügyfél: egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok illetve társadalmi szervezetek, magánszemélyek
b., Tárgyi hatály:
Az ÁSZF tárgyi hatálya a Aura Food Kft. által házhozszállítással kínált termékeknek és szolgáltatásoknak a www.aura-food.hu oldalon
megrendelt teljesítésére terjed ki.
A www.aura-food.hu weboldalon történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben
meghatározott módon.
c., Időbeli hatály:
Jelen Általános Szerződési Feltételek a honlapon való közzétételtől hatályosak, figyelemmel Magyarország mindenkor hatályos
jogszabályaira, a Aura Food Kft. által meghatározott időpontig. Az Általános Szerződési Feltételekben eszközölt módosítások
tekintetében a Bevezetőben foglaltak az irányadóak.


3., Regisztráció


A megrendelések sikeres teljesítéséhez nagyon fontos az Ügyfelek rosszhiszeműségének kizárása, ezért a regisztráció során az
adatlap kitöltésekor egy valós e-mail cím és egy választott jelszó megadása, továbbá néhány – a megrendelések teljesítéséhez
szükséges – adat kitöltése szükséges.
A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb
problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a
jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely, nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. A hibásan
rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után, a Fiók menüpontban van lehetőség. Aktív rendelést érintő adatok módosítására
az Ügyfélszolgálati telefonszámokon, vagy központi e-mail címünkön van lehetőség abban az esetben, ha a rendelés teljesítését a
Szolgáltató még nem kezdte meg.
Az Ügyfél a regisztrációval kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.


4. Megrendelés


A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, mely nettó ár + áfa (+ ha van, külön a göngyöleg) szerint kerül
meghatározásra. A vételár forintban kerül meghatározásra.
A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való
megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja.
Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan
téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ftos
vagy "1" Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő
szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.
A megrendelést a Szolgáltató weboldalán keresztül csak regisztrált, fenti kritériumoknak megfelelő Ügyféltől és csak akkor fogadja el,
ha az Ügyfél a megrendeléshez szükséges valamennyi adatot maradéktalanul kitölti. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy
pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű
felelősség nem terheli.
Szolgáltató az Ügyfél vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően köteles az Ügyfél részére a vásárlást elektronikus
úton (e-mailben) visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 12 órán belül Ügyfél részére nem
érkezik meg, akkor a Szolgáltató ajánlati kötöttsége, illetve az Ügyfél bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül,
automatikusan megszűnik.
Az alábbi rendelési forma áll a Vevő rendelkezésére:
• interneten keresztül a www.aura-food.hu honlapon, éjjel-nappal a hét minden napján.


5. A megrendelések feldolgozása, teljesítési feltételei, teljesítése, teljesítési határidő


a., Megrendelések feldolgozása
A megrendelések feldolgozása az ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje alatt történik, amely a következő:
Hétfőtől-péntekig: 6:00-14:00
A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, a 4. pontban ismertetett
időintervallumban.
b., A megrendelések teljesítési feltételei, teljesítése
Az Aura Food Kft. a hozzá beérkezett megrendeléseket csak meghatározott értékhatár felett és ingyenes házhozszállítással csak
meghatározott területre teljesíti.
Az Aura Food Kft. a házhozszállítással kért megrendeléseket bruttó 12.000 Ft értékhatártól teljesíti. Az Aura Food Kft. a részére
beérkezett megrendelések esetén a fenti értékhatár figyelembevételével az alábbi települések tekintetében biztosítja ingyenesen a
házhozszállítást: Budapest X., XVII., XVIII., XIX., XX., XXI., kerületekben. Ezektől eltérő településekre csak a Szolgáltató és az Ügyfél
közötti előzetes írásos megállapodás alapján lehetséges a házhozszállítás, külön díj ellenében, mely a Szolgáltató által kerül
meghatározásra.
c., Teljesítési határidő
Általános teljesítési határidő: a visszaigazolástól számított 1-2 munkanap.
Amennyiben a rendelés teljesítését kivételesen csak rendes teljesítési időn túl tudja a Szolgáltató teljesíteni, arról minden esetben
telefonon értesíti a megrendelőt, akinek ebben az esetben korlátozás nélkül lehetősége van elállni a megrendelésétől, ilyenkor a
megrendelőt semmilyen költség nem terhel, azonban a Szolgáltató sem tartozik kötelezettséggel. A termékek adatlapján megjelenített
képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek. Az Aura Food Kft. nem vállal felelősséget az
esetleges technikai ismertetők a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt.
Kivételes esetben az Aura Food Kft. fenntartja a már visszaigazolt megrendelés visszautasítására is a lehetőséget, ideiglenes
készlethiány vagy más előre nem látható esemény miatt részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítésre kizárólag a
megrendelővel történő előzetes egyeztetést követően kerülhet sor. A Szolgáltató fenntartja a lehetőséget a rendelés valódiságának
ellenőrzésére. Amennyiben a rendeléskor megadott telefonszámon a megrendelő nem érhető el –a vásárló elérhetetlensége miatt-,
egyeztetés nélkül sem köteles az üzemeltető kiszállítani a megrendelést.
A Weboldalon megrendelt szolgáltatásokat a Szolgáltató az Ügyfél által a megrendelés feladásakor megadott helyszínen teljesíti.
Ügyfél a megrendelése leadásával kötelezettséget vállal arra, hogy a megrendelt és házhoz szállított terméket átveszi és a termék árát
a kiszállítást végző személynek megfizeti. Amennyiben Ügyfél e kötelezettségét részben vagy egészben megsérti, Szolgáltató jogosult
az Ügyfél regisztrációját azonnal hatállyal törölni és a további megrendelések teljesítését megtagadni.
A megrendelés teljesítése házhozszállítással történik. Fontos információ, hogy az áru átadás - átvétel a tehergépkocsinál történik.


6. A megrendelés ellenértékének teljesítése (lehetséges fizetési mód)


A termék/szolgáltatás ellenértékét személyes átvételkor, vagy házhozszállítás során, a kiszállítást végző személynek, készpénzben,
forintban kell teljesíteni.
A megrendelés leadása nem minősül szerződésnek, a teljesítésig szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve lemondható.
Erre telefonon és elektronikus levélben van lehetőség. A megrendelés teljesítéséért a Szolgáltató nem vállal felelősséget, amennyiben
az adott áru időközben nem áll rendelkezésre, a Szolgáltató jogosult a megrendelést visszautasítani. A Felek közötti szerződés az áru
megvásárlása során, a csomagolás teljesítésével jön létre, a rendeléshez tartozó számla nyomtatásakor.


8. Elállás joga, módja, következményei


Amennyiben Ügyfél a termék házhozszállítása után kíván a vásárlástól elállni, azt az áru átvételét követő 8 munkanapon belül, indoklás
nélkül megteheti. Ennek módjáról a Távollevők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (II.5.) számú kormányrendelet rendelkezik.
Ügyfél az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. A terméket eredeti, sértetlen állapotban kell a
számlával, ill. kitöltött visszavásárlási nyilatkozattal együtt visszajuttatnia a Szolgáltató címére. A Szolgáltató kizárólag új állapotú,
bontatlan (sérülésmentes, hiánytalan tartalmú,) termék visszaszolgáltatása esetén köteles a termék vételárát megtéríteni, ellenkező
esetben azt megtagadhatja.
Az elállási jog gyakorlása semmilyen többletköltséget nem jelent a vásárló számára, a termék visszajuttatásáról azonban az Ügyfélnek
kell gondoskodnia, az ezzel kapcsolatos költségek az Ügyfelet terhelik.
A Szolgáltató utánvétes postai küldeményt nem tud fogadni. A vételár visszafizetése csak a visszafizetési kötelezettség kivizsgálása
után utólag, a Szolgáltató Ügyfélszolgálatán, készpénzben történik a 17/1999. (II.5.) számú kormányrendeletben foglaltak szerint.
Elállás esetén a Szolgáltató a termék vételárát nem köteles abban az esetben visszatéríteni, ha a termék nem eredeti állapotban került
visszaszállításra (pl. sérült, bontott, kopott, lejárt stb.)
Amennyiben a visszaküldött csomag megfelel a fenti feltételeknek, a Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a vételárat a hatályos
jogszabályokban rögzítetteknek megfelelően, a csomag átvételét követő 30 napon belül hiánytalanul visszatéríti a vásárló részére.


9. Felelősség:


Az interneten történő kommunikáció és adatforgalom hibamentes működését és állandó elérhetőségét a technika mai állása szerint
nem lehet szavatolni, ezért az Aura Food Kft. nem tudja garantálni az online-kínálatának állandó, megszakítás nélküli működését,
elérhetőségét.
Az Aura Food Kft. nem felel a vis majorból eredő, vagy egyéb, az irányításán kívül eső események okán bekövetkezett károkért,
ideértve, de nem kizárólagosan a
• a weboldal használatából vagy üzemzavarából,
• az adatok bárki által történő megváltoztatásából,
• az információtovábbítási késedelemből adódó,
• vírusok okozta,
• szoftverhibából, internetes hálózat hibájából, egyéb technikai jellegű hibából eredő,
• vonal vagy rendszerhibából adódó károkért.


10. Garancia, szavatosság


A jótállásra és a szavatosságra a Polgári Törvénykönyvről szóló, többször módosított 1959. évi IV. törvényben, valamint Magyarország
mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseiben foglaltak az irányadók.


11. Adatvédelem


Az Aura Food Kft (továbbiakban Szolgáltató) számára kiemelkedő fontosságú az Ügyfél által a rendelés során rendelkezésre bocsátott
személyes adatok védelme, ezért elkötelezi magát az Ügyfelek személyes adatainak oly módon történő kezelése mellett, amely minden
tekintetben megfelel Magyarország mindenkor hatályos, vonatkozó jogszabályi rendelkezéseinek.
A Szolgáltatónak jogában áll a Szolgáltató és az Ügyfél között létrejövő üzleti kapcsolattal összefüggésben az Ügyfél összes, a
regisztráció során rendelkezésre bocsátott személyes adatát a megrendelés teljesítése céljából az információs önrendelkezési jogról
és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően elektronikusan tárolni és feldolgozni. A
rendelés során az Ügyfél az Általános Szerződési Feltételek elfogadásával hozzájárul adatai időleges tárolásához. Ezt a megállapodást
bármikor felbonthatja, ezt követően személyes adatai azonnal törlésre kerülnek.
A Szolgáltató az általa kezelt adatokat a megrendelések teljesítéséhez szükséges, a kiszállítást végző személy részére történő
adatszolgáltatást leszámítva harmadik félnek nem adja át. A kiszállítást végző személyek a Szolgáltató által átadott személyes adatokat
semmilyen módon nem jogosultak felhasználni, illetve harmadik személyeknek átadni.


12. Személyes adatok hitelessége


Bizonyos adatok, információk elengedhetetlenek az Ügyfél általi regisztráció befejezéséhez, a rendelés felvételéhez, a számla
kiállításához, illetve a szavatosság érvényesítéséhez. Nélkülük a Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a rendelést érvénytelennek
minősítse. A honlap használatával az Ügyfél felelősséget vállal az általa megadott adatok hitelességéért és azok valóságnak való
megfeleléséért. Hamis, valóságnak nem megfelelő adatok megadásával az Ügyfél megszegi az Általános Szerződési Feltételek
adatszolgáltatásra vonatkozó rendelkezéseit. Ebben az esetben a téves címre kiküldött termék kiszállítási költsége (mely a Szolgáltató
által, a rendelési címre tekintettel kerül meghatározásra) is az Ügyfelet terheli. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, amennyiben
utánvétes szállításnál indokolatlanul nem veszi át az Ügyfél a terméket és erről előzetesen nem tájékoztatta a Szolgáltató
Ügyfélszolgálatát e-mailben vagy telefonon.


13. Panaszkezelés


Kérjük, amennyiben panasza van, minden esetben a webáruház ügyfélszolgálatával vegye fel először a kapcsolatot. Munkatársaink
mindent meg fognak tenni a probléma rendezésének érdekében. Amennyiben Ön úgy érzi, hogy panasza nem nyert megnyugtatóan
rendezést, az alábbi fogyasztóvédelmi szervekhez fordulhat:
Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztály elérhetősége:
Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.
Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.


14. Egyéb rendelkezések


a. Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény, és a mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.
b. Jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi a külön okiratba foglalt Adatvédelmi nyilatkozat, Céginformáció, valamint a
honlapon található, a Szolgáltató által közzétett minden információ.

 

Kapcsolat

Aura Food Kft

Rendelés: 06 1 260 0037

aurafood@aura-food.hu